Hakkında

1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Anabilim Dalı, teknik çeviri, sözlü çeviri, yazınsal çeviri alanlarında, sektörde yeniliklere uyum sağlayabilen, meslekleşme konusunda farkındalığı yüksek çok yönlü çevirmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz, 1998–1999 öğretim yılında açılan yüksek lisans ve 2007–2008 öğretim yılında açılan doktora programlarıyla çeviri ve çeviribilimin tüm alanlarında uzmanlaşmış, bilimsel araştırma yapabilen, bilgilere erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmış çevirmenlerin yetişmesini amaçlamaktadır.

 

Bölümümüz; 3 Profesör Doktor, 2 Doçent Doktor, 3 Öğretim Görevlisi Doktor, 4 Araştırma Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisiyle güçlü bir akademik ekipten oluşmaktadır.

 

Bölüme kabul edilen öğrencilerde iyi derecede (B2 seviyesinde) Fransızca bilgisi aranmaktadır. Öğrenciler dört yıllık lisans eğitimi boyunca uzmanlaşmaya yönelik temel meslek dersleri, zorunlu İngilizce ve seçimlik dil dersi olarak İtalyanca ya da Almanca alabilmektedirler. 2018-2019 Eğitim-Öğretim akademik yılı güz döneminde lisans programına İspanyolca dersleri de eklenecektir. Ayrıca öğrencilerimiz IV. yarıyıl sonundan itibaren, alanlarıyla ilgili bir kurum, kuruluş ya da şirkette 2 dönem staj yapmakta ve VIII. yarıyılda da bir Bitirme Ödevi hazırlamaktadırlar.