Hakkında

          1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, teknik çeviri, sözlü çeviri ve yazınsal çeviri alanlarında çalışabilecek çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz, terim bilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çok dilli proje yöneticiliği, yerelleştirme, edebiyat çevirisi ve eleştirisi alanlarında kaliteli bir eğitim vermek amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar, yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile doğrudan iletişim ve işbirliği içinde bulunmaktadır. Öğrenciler dört yıllık lisans eğitimi boyunca uzmanlaşmaya yönelik temel meslek dersleri, zorunlu İngilizce ve İtalyanca, Almanca ve Rusça gibi seçimlik dil dersleri alabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz IV. yarıyıl sonundan itibaren, alanlarıyla ilgili bir kurum, kuruluş ya da şirkette 2 dönem staj yapmakta ve VIII. yarıyılda da bir bitirme tezi hazırlamaktadırlar. Bölümümüz 1998–1999 öğretim yılında başlayan yüksek lisans ve 2007–2008 öğretim yılında başlayan doktora programlarıyla çeviri ve çeviri bilimin tüm alanlarında uzmanlaşmış, bu alanlarda bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmış kişilerin yetişmesini amaçlamaktadır.