Yönetim

Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Emine Bogenç Demirel

emine.bodem@gmail.com

(B-1023 - Tel: 0212 383 4381)

Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Anna Lia Ergün

annaliaproiettiergun@gmail.com

(B-1016 - Tel: 0212 383 4395)

Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Hande Ersöz Demirdağ

handeersoz2003@yahoo.com

(B-1017 - Tel: 0212 383 4405)