Farabi

BDE Bölümü Farabi Koordinatörü

 

Öğr. Gör. Dr. Beki Haleva

Oda no: B-1019

E-postabekihaleva@hotmail.com

Tel  :  +90 212 383 44 00
                                                                                                                                   

Arş. Gör. Dr. Selin  Kayhan                                                                                           

Oda no: B-1016

E-posta: selinkayhan@gmail.com

Tel  :  +90 212 383 43 81