Formlar

 1- Staj Değerlendirme Formu

- FR-283 Öğrenci Staj Değerlendirme Formu.doc

            

2- SGK Staj Formu

             - FR-284-YTÜ SGK (Zorunlu Staj) Formu.doc

 

3- Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

            - FR-285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu.doc

 

4- Staj Sicil Formu

            - FR-286-Staj Sicil Formu.doc           

 

5- Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu

             - FR-625-Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu.doc

             

6- Staj Ücretlerine İşsiszlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

             - FR-1266 -  Staj Ücretlerine İşsiszlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

 

7- Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Başvuru Formu

              - FR-1267 - Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Başvuru Formu

 

8- Kamu Kurum veya Kuruluşlarında Staj yapmak isteyen öğrencilerimizin Kamu Kurumlarında Staj Yapan Öğrenci Formunu doldurmaları ve gerekli belgeler ile Bölüme göndermeleri gerekmektedir.