Doktora Programına Başvuracak Adaylar İçin

 

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programına başvuracak adaylar için Okuma Listesi aşağıda yer almaktadır. Adaylar bulmakta zorlanacakları kitap ve makalelerle ilgili olarak Bölüm Sekreterliğine  başvurabilirler.                                                

                                                                                                             

 1. Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004.
 2.  
 3. Bauman Zygmunt. Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı?, Çev. Funda Çoban-İnci Katırcı), De Ki Basım Yayın, Ankara, 2010.
 4.  
 5. Benveniste, Emile. Genel Dilbilim Sorunları, Çev. Erdim Öztokat, YKY, İstanbul, 1995.
 6.  
 7. Calhoun, Craig. “Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları”, Çev. Güney Çeğin, Ocak ve Zanaat, Pierre Bourdieu Derlemesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, 77-127.
 8.  
 9. Manguel, Alberto. Okumanın Tarihi, Çev. Füsun Elioğlu, YKY, İstanbul, 2001.
 10.  
 11. Megill, Allan. Aşırılığın Peygamberleri, Çev. Tuncay Birkan, Ayraç Yayınları, Ankara, 2008.
 12.  
 13. Mehmet Rifat (yay. haz.). Çeviri ve Çeviri Kuramı Üzerine Söylemler, Düzlem Yayıncılık, İstanbul, 1995.
 14.  
 15. Mehmet Rifat (yay. haz.). Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008 (II. Baskı).
 16.  
 17. Mehmet Rifat (yay. haz.). Çeviri Seçkisi II: Çevir(bilim) Nedir?, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008 (II. Baskı).
 18.  
 19. Saussure, Ferdinand de. Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Multilingual Yayınevi, İstanbul, 1998.
 20.  
 21. Tahir Gürçağlar, Şehnaz. Çevirinin ABC’si, Say Yayıncılık, Ankara, 2011.
 22.  
 23. Touraine Alain. Modernliğin Eleştirisi, Çev. Hülya Tufan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010.
 24.  
 25. Venuti, Lawrence (yay. haz.). The Translation Studies Reader, Routledge, London and New York, 2004 (II. Baskı).