Formlar / Belgeler

Staj Formları:  

 

           1- Staj Değerlendirme Formu

 - FR-283 Öğrenci Staj Değerlendirme Formu.doc

 

            2-  SGK Staj Formu

             - FR-284-YTÜ SGK (Zorunlu Staj) Formu.doc

 

            3- Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

            - FR-285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu.doc

 

            4- Staj Sicil Formu

            - FR-286-Staj Sicil Formu.doc           

 

            5- Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu

            - FR-625-Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket     Formu.doc