Bologna İntibakları Hk.Tüm Duyurular
19
TEM

 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler,

 

2018-2019 akademik yılında Üniversitemizin yeni Bologna müfredatına geçişi kapsamında bölümümüz tarafından intibak çalışmaları yürütülmektedir. Aşağıda sunulan takvime göre, danışmanlarımız tarafından her bir öğrencinin intibak kontrolleri yapıldıktan sonra 26 Temmuz 2018 tarihinde @std.yildiz.edu.tr uzantılı mail adreslerinize hem eski intibaklarınız hem de yeni intibaklarınız bildirilecektir. Yeni intibaklarında sorun olan öğrenciler 26 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında itiraz/düzeltme dilekçeleriyle birlikte Bölüm Başkanlığına başvuracaktır.

 

26 Temmuz’da gelen bildirimin ardından her iki eğitim planınızı incelemeniz ve aklınıza takılan soruları derhal danışmanınıza bildirmeniz büyük önem taşımaktadır.

 

std.yildiz.edu.tr uzantılı mail adresinize giriş yapabilmek için https://login.microsoftonline.com/ bağlantısına tıklayıp USIS kullanıcı adınız + @std.yildiz.edu.tr kombinasyonu (örneğin; l26123456@std.yildiz.edu.tr) ve USIS şifrenizi kullanmalısınız. Kullanıcı adı veya şifrelerle ilgili sorunlarınız için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na (http://www.bim.yildiz.edu.tr/) başvurabilirsiniz.

 

Bölüm Başkanlığı

 

YTÜ 2018 Eğitim Planlarına İntibak Takvimi

Tarih

İşlem

5 Temmuz – 25 Temmuz

Usis’ten öğrenci bilgilerinin alınması İntibak İşlemlerinin Yapılması

26 Temmuz

Öğrencilere mail yoluyla intibaklarının bildirilmesi.

26 Temmuz – 10 Ağustos

Öğrencilerden İtiraz/Düzeltme Dilekçelerinin Toplanması

01 Ağustos – 16 Ağustos

Öğrencilerden Toplanan Dilekçelerin İncelenmesi / Düzeltme İşlemleri

17 Ağustos

İntibakların Usis’e yüklenmesi

20 Ağustos 00:00

İntibak süreçlerinin sonu. Yeni planların yürürlüğü.