BÖLÜMÜMÜZÜN BAŞARISI


2020-2021 Akademik Yılı’nda Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda Fransızca Hazırlık Sınıfı açılmasıyla birlikte, anabilim dalına yerleşen öğrencilerin başarı sıraları ile yerleştirme puanlarında geçmiş senelere kıyasla ciddi bir yükseliş kaydedildiği görülmüştür.

Buna göre, 2019 yılında 207,01837 olan Taban Puanımız, 2020 yılında 385,84457’ye yükselirken; 2019 yılında 347,12929 olan Tavan Puanımızın 2020 yılında 453,80442’ye yükselmiştir.

Tavan ve taban puanlarında görülen yükselişe istinaden, bölümümüzü tercih eden öğrencilerin ülke genelinde yerleştirme başarı sıraları 5.189 ile 19.685 arasındadır.

Tüm öğrencilerimize ve akademik ve idari kadromuza başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileriz.

Bölüm Başkanlığı